Quy định chung về các giá cước Thoại và SMS
Giá các gói cước Thoại

Thoại

1. Mỗi cuộc gọi tới người dùng phải cách nhau 3 giờ và 1 ngày nhận không quá 3 cuộc gọi.

2. Đối với thuê bao đã thực hiện hết số phút gọi, hệ thống sẽ tự động ngắt cuộc gọi và có thông báo.

VinaSales là dịch vụ cho phép khách hàng có website biết được định danh các khách hàng của mình truy cập vào website qua 3G/4G của VinaPhone
Phục vụ khách hàng hiểu tường tận về cách thức đăng ký dịch vụ
Các tính năng dịch vụ VinaSales đem lại cho khách hàng
Các tài liệu hướng dẫn sử dụng