Giới thiệu dịch vụ

Dịch vụ VinaSales là một giải pháp Mobile Marketing toàn diện của VinaPhone, dựa trên nền tảng mạng di động để cung cấp 1 dịch vụ cho phép các khách hàng có website biết được đích danh số điện thoại truy cập vào website của mình, từ đó có các thao tác gọi điện/nhắn tin để tư vấn/chăm sóc khách hàng trên ứng dụng VinaSales thật linh hoạt và thuận tiện. Dịch vụ Vinasales còn gọi là dịch vụ Telesales marketing của VinaPhone.