Tính năng gợi ý người dùng tiềm năng

Cho phép khách hàng vào lọc tìm kiếm tập người dùng tiềm năng theo các tiêu chí: địa chỉ, giới tính, độ tuổi và mức cước  di động tiêu dùng hàng tháng