VinaSales-Khuyến mãi cho doanh nghiệp

VinaSales cho phép doanh nghiệp giảm thiểu chi phí marketing, luôn đáp ứng nhu cầu chăm sóc khách hàng tiềm năng thông qua cuộc thoại/sms tới những người dùng VinaPhone, đồng thời cung cấp nhiều chức năng quản lý nâng cao phục vụ cho công tác bán hàng của doanh nghiệp.Hãy lên google Play và App Store để cài đặt và sử dụng dịch vụ.