Tính Năng Dịch Vụ

1. Nhận diện khách hàng

- Khách hàng có website, cài đặt ứng dụng và đăng ký tài khoản, khai báo domain website cần nhận diện số điện thoại người dùng truy cập và gắn mã JS nhận diện lên website thì sẽ hiển thị trên ứng dụng các thông tin truy cập: số điện thoại,thời gian truy cập,l ink truy cập, nguồn truy cập, user agent khác: OS, Browser, IP client

- Trên ứng dụng có thể  gọi tới khách hàng truy cập để tư vấn, chăm sóc khách hàng (telesale) cho việc bán hàng hay chăm sóc thật hữu ích

2. Tìm kiếm khách hàng

- Cho phép khách hàng vào lọc tìm kiếm tập người dùng tiềm năng theo các tiêu chí: địa chỉ, giới tính, độ tuổi và mức cước  di động tiêu dùng hàng tháng

3. Gọi điện Telesale

- Hỗ trợ Call Telesale trên Ứng dụng

4. Blacklist

- Vào quản trị adminKH để thêm blacklist người dùng

5. Thêm Yêu thích

- Thêm người dùng yêu thích và tập để theo dõi và chăm sóc khách hàng hiệu quả